Competitie

Het lidmaatschap is vanaf het seizoen 2009-2010 vastgesteld op € 13,- per deelnemer.
 
 
Ieder deelnemend café/speelgelegenheid is tevens lid van de vereniging en krijgt een advertentie op de website, dit komt op totaal € 40,- per seizoen.
Dit houdt in dat het café/speelgelegenheid ook stemrecht heeft op alle ledenvergaderingen.
 
Iedere darter ontvangt hiervoor een digitale speelpas inclusief pasfoto en lidnummer.
Deze zal voor de wedstrijd ook vermeld moeten worden op het wedstrijdformulier, plus de teamcaptains zullen dit dan ook online moeten controleren en ondertekenen.
 
het bestuur